Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně Dlouhá 6, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 47721880

Prohlášení o přístupnosti

Cílem webu www.ddmreneta.cz je poskytovat a zveřejňovat informace tak, aby byly přístupné pro každého, nezávisle na použitém zařízení.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb.

Doporučujeme mít zařízení vybavené prohlížečem PDF dokumentů (např. nainstalovat patřičné rozšíření prohlížeče, či aplikaci Adobe Acrobat Reader). Mnoho těchto prohlížečů je dostupných zdarma.

Přijdete-li na chybu, problém, budete-li mít jakýkoliv postřeh atd. kontaktujte prosím správce webu na adrese webmaster@ddmsdfl.cz.

Datum aktualizace: 17. 3. 2020