Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně Dlouhá 6, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 47721880

O DDM

Dům dětí a mládeže Reneta Žírovice k 31.1.2013 opustil budovu v Žírovicích č.p. 49 a od února tohoto roku máme k dispozici nově zrekonstruované půdní prostory v budově Městské knihovny, Dlouhá 6, Františkovy Lázně. Název zařízení se s účinností od 1.února změnil na Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně, kterou jsem pro žáky 3.-5. tříd z místní základní školy otevřeli od 2. září 2013. Kapacita školní družiny je 40 dětí. Dle potřeb rodičů je v provozu i ranní družina od 6 hodin a odpolední provoz družiny končíme v 16,30 hodin.

V novém prostoru můžeme dětem nabídnout zázemí pro volnočasové aktivity, které fungují nyní při základní škole - výtvarné a jazykové kroužky, nově bude otevřen kroužek keramiky. V budově mohou děti využívat sál v 1.patře, který slouží jako studovna pro psaní domácích úkolů a přípravu na vyučování. Ve spolupráci s Městskou knihovnou je možné využívat internet. Celoročně dle počasí aktivně využíváme zahradu v rámci družiny i zájmových kroužků. O hlavních prázdninách pořádáme již několikátým rokem také příměstské tábory.