Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně Dlouhá 6, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 47721880

Klubíčko 2018 - 2020

Klubíčko se nachází v přístavbě budovy v Základní škole ve Františkových Lázních. V letošním školním roce navštěvuje Klubíčko 16 dětí z druhých a třetích tříd. Dětem se střídavě věnují 2 kvalifikované vychovatelky v době od 11:30 do 16:30 hodin. K dispozici máme prostornou a moderně vybavenou třídu.

Odpolední činnosti jsou rozdělené na zájmové, odpočinkové a rekreační. Určitý čas je vymezen přípravě na vyučování. Každý den je zařazen pobyt na čerstvém vzduchu formou vycházky do nejbližšího okolí nebo sportovními aktivitami na multifunkčním hřišti.

Hlavní náplň práce je zaměřena na ochranu přírody. V pracovních činnostech je ponejvíce využíván přírodní materiál (listy, plody, mech, lišejníky, kartony, použité tiskopisy a jiný odpadový materiál). V rámci přípravy na vyučování vyplňují děti testy, luští křížovky, kvízy, hádanky.

Jedenkrát měsíčně probíhají v budově DDM a ŠD ve Františkových Lázních besedy se zajímavými osobnostmi z našeho města, s cestovateli z řad rodičů a podobně. Spolupracujeme také s Městskou knihovnou ve Františkových Lázních.

Během školního roku se budeme zapojovat do různých soutěží, tradičně také do výtvarné soutěže pořádané Lesy ČR a Krajskou knihovnou v Karlových Varech. Klubíčko je financováno z projektu EU s číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007550

Dokumenty:

Plány

Klubíčko 2018 - 2020